• Familieconvenant
    voor harmonie in de familie
TA
Haal meer uit uw adviespraktijk


De ondernemende familie naar de volgende fase

De entree van de nieuwe generatie in het familiebedrijf is een sleutelmoment dat veranderingen in gang zet. Het roept vragen op als: Hoe wil de ondernemende familie omgaan met het bedrijf in termen van (kern)waarden, eigenaarschap, zeggenschap en leiding? Hoe kijkt de huidige generatie aan tegen het bedrijf en wat is de mening van de nieuwe generatie? Welke besluitvormingsprocessen spreekt men af? Hoe gaat men om met onderlinge conflicten? Om eendrachtig en harmonieus vorm te geven aan de toekomst van het bedrijf, zal de ondernemende familie deze vragen moeten beantwoorden.

Het Familieconvenant, -statuut of -charter is een erkend instrument dat helpt om de spelregels over de inbreng van de familie in het familiebedrijf te bepalen en vast te leggen. Het Familieconvenant legt daarmee een stevig fundament voor een harmonieuze afstemming van familie- op bedrijfsbelangen en collectieve op individuele belangen.

Als u ondernemende families begeleidt, zult u regelmatig geconfronteerd worden met het feit dat veel middelgrote en kleinere familiebedrijven niet bereid zijn om te investeren in een Familieconvenant. Terwijl juist deze familiebedrijven gebaat zijn bij duidelijkheid. Met het Familieconvenant zetten wij slimme technologie in voor voorlichting, inventarisatie en rapportage. De individuele familieleden kunnen zelfstandig in hun eigen tempo en tijd aan de slag. Uw inzet concentreert zich op de momenten dat afstemming met alle familieleden nodig is, bijvoorbeeld tijdens het familieoverleg.

Met deze moderne aanpak bereikt u een hoge betrokkenheid bij de individuele familieleden, dat men onderling dezelfde taal spreekt over de verschillende vraagstukken en dat de besluitvorming op een gestructureerde manier wordt vastgelegd. De toegevoegde waarde voor uw klant is hoog, terwijl u effectief inzet op de momenten dat afstemming werkelijk nodig is.Uw klant ervaart een hoge toegevoegde waarde die tegelijkertijd betaalbaar en bereikbaar is.

Met het Familieconvenant biedt u uw klant een volwaardig afstemmingsproces op een belangrijk sleutelmoment. U zet een stevige basis neer voor de toekomstige generatiewissel in het familiebedrijf en voor uw betrokkenheid bij het overdrachtsproces.

Doe de test!


Wilt u ervaren hoe uw klanten reageren op het Familieconvenant? Een eerste indruk krijgt u aan de hand van onze pilot. Een pilot is een snelle, efficiënte manier om bij één of enkele klanten te testen of onze methode werkt. De pilot bestaat uit twee stappen.

Allereerst krijgt u zelf toegang tot één van onze Apps, zodat u uit eerste hand ziet en ervaart wat het proces is dat uw klanten volgen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Vervolgens kiest u één of meerdere klanten uit voor wie een Familieconvenant essentieel is. Samen met u maken wij het mogelijk dat deze klant(en) het gehele adviesproces doorlopen. Van de eerste bijeenkomst met alle betrokkenen tot aan de ondertekening van het Familieconvenant. De kosten van onze begeleiding en gebruik van alle Apps bedragen € 1.500,00 exclusief btw per klant.

Aan de hand van de resultaten, kunt u weloverwogen het Familieconvenant inzetten bij uw klanten. De kosten van het Familieconvenant bedragen € 2.000,- exclusief btw per klant. Voor het onderhoud en beheer van de Familieconvenant Apps vragen we een bijdrage van € 5.000,- exclusief btw per jaar. Voor de invoering van uw huisstijl vragen we een éénmalige vergoeding van € 2.000,-. De betaalde kosten in de pilotfase brengen wij hierop in mindering.

De pilot is binnen enkele werkdagen op te zetten. Heeft u interesse, neem contact met ons op.