• Het Familiebedrijf
    Aandacht voor de (on)zichtbare krachten
TA
Haal meer uit uw adviespraktijk


"je ziet het pas als je het doorhebt"

Het overgrote deel van het Nederlandse MKB bestaat uit familiebedrijven. Vaak genoeg, zeker bij die bedrijven waar de oprichter nog aan het roer staat, zal men zich niet als familiebedrijf beschouwen. Ook al ervaren ze (onbewust) dezelfde problematieken. Uw belang als adviseur is dus om deze problematieken te kunnen signaleren en proactief uw klant te begeleiden bij het vinden van oplossingen.

Ongetwijfeld heeft u in de loop der jaren klanten begeleid bij verkoop- of overdrachtsprocessen en hebt u aan de keukentafel gesproken met de partner van de ondernemer en de volgende generatie. Mogelijk hebt u zich ook verwonderd over de emoties die kunnen loskomen op sleutelmomenten of kopzorgen die ondernemende families hebben.

Wij hebben ervaren dat het loont om de advisering en begeleiding van familiebedrijven te plaatsen in een breder perspectief en te werken volgens een gedegen methodiek. Deze methodiek gaat uit van het zichtbaar maken van de verschillende belangen binnen het familiebedrijf en de ontwikkelfases die hieraan verbonden zijn. De inzichten die u aan uw klant geeft, helpen om de behoeften en verwachtingen van alle betrokkenen helder en duidelijk te maken. Vanuit deze methodiek komen dan ook snel de pijnpunten naar boven. Het onbesprokene wordt bespreekbaar aan de keukentafel.

Het werken met deze methodiek vraagt om andere competenties dan dat u vanuit uw opleiding als accountant of fiscalist hebt meegekregen. Een deel hiervan is hiervan natuurlijk in uw praktijk ontwikkeld, maar wij verwachten dat wij uw kennis, inzicht en ervaring verder kunnen verrijken en aanscherpen.

Daarnaast kunnen wij uw adviespraktijk ondersteunen met adviestools zoals het Familieconvenant of het FEB-model, waarmee uw toegevoegde waarde op de sleutelmomenten voor de ondernemer en de ondernemende familie toeneemt.

Verrijk uw skills!


Samen met NBAopleidingen.nl organiseren wij verschillende opleidingen in het adviseren en begeleiden van familiebedrijven. Daarnaast kunnen wij uw kantoor ondersteunen in het positioneren op het vlak van familiebedrijven. Bijvoorbeeld door het versterken van uw adviestools en -processen of het coachen van uw medewerkers.


Nieuwsgierig naar onze mogelijkheden?

Neem contact met ons op

Contact


Het familiebedrijf streeft naar evenwicht tussen prestatie in het bedrijf en harmonie in de familie. Dat maakt haar gedrag voor buitenstaanders soms ondoorgrondelijk.

Eigenschappen

Maak het onderscheid

Het 3-cirkelmodel, het onderscheid tussen de familie-, eigenaren- en bedrijfsbelangen, is het paradigma van de familiebedrijfskunde. Deze inzichten uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met onze ervaring en pragmatische aanpak, levert u een fundament om uw dienstverlening aan familiebedrijven verder uit te bouwen.

Zo kunt u gebruik maken van ons FEB-model, dat zichtbaar maakt langs welke dimensies het familiebedrijf zich heeft ontwikkeld en welke behoeften hieraan verbonden zijn. Het maakt (toekomstige) sleutelmomenten planbaar, waardoor voorbereiding op de volgende fase eerder start en onaangename verrassingen kunnen worden vermeden.

Vanuit het inzicht in de (toekomstige) sleutelmomenten helpt u de ondernemer en de ondernemende familie om tijdig de bijbehorende behoeften en verwachtingen te verkennen, te adresseren en hiervoor oplossingen te bieden. Uw bijdrage als adviseur zal leiden tot een sterke vertrouwensrelatie met de ondernemende familie, waardoor uw impact toeneemt.

Voor veel ondernemende families geldt dat er geen uitgesproken en uitgeschreven toekomstvisie is voor zowel de familie als voor het bedrijf. Het is vaak impliciet wel aanwezig, maar er is niet de tijd genomen om dit te onderzoeken en de bijbehorende behoeften en verwachtingen naar elkaar uit te spreken en met elkaar te verbinden.

Het proces om alle betrokken te verenigen en te werken aan een gezamenlijke strategie noemt men parallelle planning. De uitkomsten zijn commitment en duidelijkheid voor zowel bedrijfsmanagement als eigenaren als familieleden.

Met onze aanpak begeleidt u dit proces en heeft u duidelijk toegevoegde waarde voor zowel bedrijf als familie.

Naast strategische richting heeft het familiebedrijf ook baat bij duidelijke spelregels op de raakvlakken van de verschillende belangen. Deze spelregels maken de afspraken over het familiebedrijf zichtbaar en toepasbaar, waardoor de verwachtingen van alle betrokkenen zich kunnen vormen.

Als adviseur kunt u hierin een belangrijke rol spelen. Wij ondersteunen u met adviestools en inhoudelijke begeleiding. Bijvoorbeeld met het Familieconvenant.

Een van de sleutelmomenten is de bedrijfsopvolging, een fase waarin de spanning voor de betrokkenen hoog kan oplopen en emoties de overhand kunnen krijgen. Een bedrijfsoverdracht is succesvol als alle betrokkenen zoals senior generatie, bedrijfsmanagement, volgende generatie en medewerkers zich kunnen vinden in het uiteindelijke resultaat. Dat vraagt om een grote betrokkenheid en commitment aan het bedrijfsopvolgingsproces. Het vraagt om een specifieke competenties om het bedrijfsopvolgingsproces te begeleiden door de verschillende fases heen. De uitkomsten zijn niet alleen belangrijk voor de ondernemende familie, maar ook voor uw positie en rol als adviseur in de toekomst.

Ook als de volgende generatie niet het bedrijf overneemt of actief werkt in het bedrijf, kunt u bijvoorbeeld als adviseur een bijdrage leveren aan het verantwoordelijk eigenaarschap. Onze NextGen initiatieven ondersteunen u hierbij.

Door aandacht te geven aan thema's als parallelle planning, bestuur en de volgende generatie breidt u uw vertrouwenspositie uit van de ondernemer naar de ondernemende familie.

Heeft u Vragen ?

Neem contact met ons op

Contact