• Een ongeluk
    zit in een klein hoekje.
TA
haal meer uit uw adviespraktijk


Verklein de impact van het plotseling wegvallen van de ondernemer

Bij veel MKB ondernemers is de bedrijfscontinuïteit sterk verbonden aan de persoon zelf. Stel dat de ondernemer door een ongeval of ziekte langere tijd niet kan ondernemen. Wie zorgt er dan voor dat het bedrijf? De partner van de ondernemer? De kinderen? Zijn zij in staat om zelfstandig het bedrijf voort te zetten? Wat moet zij dan weten en kunnen?

Wij ontwikkelden een methode, waarmee u als accountant op een zeer effectieve wijze een oplossing kunt bieden. Uw klant kan zelfstandig, of met uw hulp, keuzes maken met betrekking tot een breed pakket van maatregelen. Op basis van deze keuzes krijgt uw klant een Rapport en Stappenplan, waarmee de partner, gezin of aangewezen waarnemer weet wat er dient te gebeuren bij een crisissituatie.

De voordelen voor uw klant:
- Aandacht voor de zelfstandigheid van de organisatie;
- Verbetering van de verkoopbaarheid of overdraagbaarheid van de onderneming;
- Daarmee sturen naar een hogere bedrijfswaarde;
- Waarmee de financiële zekerheid van de partner en kinderen van de ondernemer beter geborgd is;
- Duidelijkheid bij alle betrokkenen over de toekomst van de onderneming in een crisissituatie;
- Waardoor conflicten vermeden kunnen worden en het vertrouwen in de toekomst van de onderneming hoog blijft;
- Rust om verder te bouwen aan de onderneming.

Door noodopvolging te regelen, zorgt u voor uw klant en verstevigt u uw positie als adviseur van uw klant.

Het EHPC (Eerste Hulp bij een Persoonlijke Crisissituatie) is een noodplan voor de ondernemer.


Onze modules


Er zijn 6 modules beschikbaar. Zo kunt u elke klant bedienen.


Eigenschappen

Maak het onderscheid

Met het EHPC neemt u een eerste stap om uw klant de juiste maatregelen te laten nemen op organisatorisch, juridisch, financieel en fiscaal vlak om de bedrijfscontinuïteit te versterken.

Eén van de belangrijkste stappen is iemand aan te wijzen die de ondernemer kan waarnemen of opvolgen als de ondernemer niet in staat is om leiding te geven aan het bedrijf.

Voor de ondernemer is dit een lastige keuze, omdat vaak niemand aanwezig is binnen het bedrijf of zijn gezin die over de juiste competenties beschikt. U kunt de ondernemer bij deze keuze helpen.

Als een waarnemer of opvolger, vaak overigens dezelfde persoon, is aangewezen, dient de volgende stap te worden genomen: het voorbereiden op de taak.

Hiervoor is het noodzakelijk dat de ondernemer kennis deelt, contact legt met zijn adviseurs en zijn wensen over de aansturing en toekomst van het bedrijf met de waarnemer/opvolger deelt.

Het EHPC faciliteert dit proces.

Voor veel MKB ondernemers geldt dat veel informatie over het bedrijf in het hoofd zit. Als de MKB ondernemer wegvalt, valt daarmee ook essentiële informatie over het bedrijf weg.

Het EHPC inventariseert op een gestructureerde wijze deze informatie en helpt om deze informatie vast te leggen in een Rapport. Dit Rapport vormt dan een naslagwerk voor de waarnemer of opvolger.

Het scenario van plotselinge overdracht of verkoop van het bedrijf dwingt de ondernemer na te denken over mogelijke scenario’s. Heeft het bedrijf voldoende bestaansrecht en is het aantrekkelijk voor kopers? Als sprake is van opvolging vanuit de familie, is de opvolger dan voldoende geschikt.

Met het EHPC maakt u deze onderwerpen bespreekbaar en werkt u samen met de ondernemer aan de toekomst van het bedrijf.

Elk MKB bedrijf bevindt zich in de dynamiek van de markt en binnen de eigen organisatie. Dat maakt dat de MKB ondernemer te maken heeft met veel veranderingen. Veranderingen die ook zijn oorspronkelijke wensen over de toekomst van het bedrijf kunnen raken.

Het EHPC is een instrument om steeds opnieuw dit thema samen met de ondernemer tegen het licht te houden. Wijzigingen zijn eenvoudig vast te leggen in een nieuw Rapport en Stappenplan.

Per klant kunt u gebruik maken van meerdere modules. Voor een MKB ondernemer met een bedrijf in een holdingstructuur kunt u de module Privé, Personal Holding en MKB BV inzetten. Voor ons telt niet het aantal modules dat u gebruikt, maar het aantal klanten dat u helpt om de continuïteit te versterken.

Heeft u Vragen ?

Neem contact met ons op

Contact