• De DGA en zijn vermogen
    Financiële en niet-financiële doelen centraal
TA
Haal meer uit uw adviespraktijk


De DGA en zijn vermogen

In de huidige snel veranderende, complexe maatschappij hebben veel DGA’s een (latente) behoefte aan inzicht en overzicht. U bent degene die in ieder geval voor uw DGA-klanten de jaarrekening van de bv en de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting opstelt.

Maar realiseert u zich daarbij ook dat de belangrijkste bezitting van een DGA zijn onderneming (de bv) is en wat dat betekent voor de persoonlijke situatie van de DGA? In welke mate een DGA zijn financiële doelen kan realiseren is immers veelal afhankelijk van de waardeontwikkeling van zijn bv. Maar daarnaast kunnen niet-financiële wensen en factoren van wezenlijk belang zijn. U kunt toegevoegde waarde aan uw DGA-klanten leveren wanneer u dit inzichtelijk en overzichtelijk maakt in een vermogensplan.

Vermogensstructurering
Centraal in een vermogensplan staan de (toekomstige) financiële doelen en niet-financiële wensen en (hoe) een DGA deze kan realiseren; rekening houdend met kansen en risico’s. Maar wat zijn die financiële doelen en niet-financiële wensen? Het lijkt een eenvoudige vraag, maar in de praktijk vinden veel DGA’s het lastig om daar een antwoord op te geven. U kunt uw DGA-klanten hierbij helpen door de juiste vragen op de juiste manier te stellen en de antwoorden vervolgens te vertalen naar een vermogensplan.

Met een vermogensplan geeft u de DGA ook de handvatten om gefundeerd keuzes te maken ten aanzien van zijn vermogensvraagstukken. Een verkeerde beslissing kan er immers toe leiden dat het voor de DGA moeilijker wordt om zijn financiële doelen te realiseren. In een vermogensplan kunt u bijvoorbeeld inzicht geven in de gevolgen van een investeringsbeslissing of al voor de fase van bedrijfsoverdracht inzicht geven in de keuzemogelijkheden die de DGA na verkoop van de onderneming heeft.

Vermogensregie
Van belang is dat u uw klant er bewust van maakt dat een vermogensplan niet een eenmalige exercitie is, maar dat u uw DGA-klanten als sparringpartner structureel en planmatig begeleidt. Minimaal een keer per jaar zit u met uw klant aan tafel om de actualiteit van het vermogensplan te monitoren. Het is ideaal om dit te combineren met de bespreking van de jaarrekening en de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting. Hiermee kunt u de gevolgen van “de jaarcijfers” direct koppelen aan het vermogensplan.

Daarnaast creëert u hierdoor voor uzelf de mogelijkheid om uw DGA-klanten op andere gebieden (bijvoorbeeld family-office-activiteiten) te begeleiden, waardoor u de rol van trusted advisor kunt claimen bij uw klanten.

Hoe werkt dit voor uw adviespraktijk
Als u deze adviesdiensten voor uw DGA-klanten wilt gaan voeren, wat is dan in uw situatie de beste wijze van organiseren. Volledig zelf uitvoeren? In samenwerking met andere partijen zoals zelfstandige vermogensplanners, vermogensbeheerders of banken? Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Volg onze workshop!


In deze workshop sparren we met u en de betrokken medewerkers op welke wijze vermogensstructurering en -regie toepasbaar is in uw adviespraktijk. De waarde van de workshop is een nieuwe kijk op vermogensvorming, -groei, -behoud en -overdracht voor ondernemers en ondernemende families. We verkennen in hoeverre wij uw adviespraktijk kunnen versterken met onze adviesfilosofie en methodiek. Ook kijken we hoe u deze dienstverlening kunt optimaliseren of organiseren. Mogelijk hebt u financieel planners in dienst of werkt u samen met externe partijen. Welke verbeteringen zijn dan haalbaar c.q. hoe kunt u de rol van regisseur claimen bij uw klant?

Ervaar hoe u uw klanten kunt bijstaan met het formuleren van de financiële en niet-financiële doelen, het maken van het vermogensplan en het monitoren hiervan naar de toekomst toe. U biedt uw klanten een structuur om beter geïnformeerd besluiten te nemen en deze besluiten toe te passen op zowel de onderneming als in privé. Aan de hand van de bevindingen uit de workshop, kunnen we samen met u een pilot opzetten om te verkennen of uw klanten interesse hebben.

De workshop duurt een dagdeel en kan, afhankelijk van uw wensen, als "Op weg naar Huis"-bijeenkomst (vanaf 16.00 uur) worden georganiseerd. Voor de workshop vragen wij een éénmalige vergoeding van € 600,- exclusief btw.

De workshop is binnen enkele werkdagen op te zetten. Heeft u interesse, neem contact met ons op.