• MKB Accountant 3.0
    Groei van uw adviespraktijk
TA
haal meer uit uw adviespraktijk


MKB Accountant 3.0 is de Trusted Accountant


Onder impuls van technologische ontwikkelingen verandert het karakter van de accountancymarkt. Het administreren en samenstellen wordt een "hygiënefactor". Belangrijk, maar niet meer onderscheidend.

Uw kantoor onderscheidt zich juist door de persoonlijke aandacht voor uw klant te combineren met een hoge mate van deskundigheid, zodat u goed aansluit bij wat uw klant beweegt, wat zijn doelen zijn en hoe deze doelen gerealiseerd kunnen worden. Zeker als uw doelgroep vooral bestaat uit ondernemers en ondernemende families, is het dan belangrijk om uw deskundigheid over ondernemerschap en specifiek familiebedrijven uit te stralen. Uw klanten verwachten ook van u dat u als vertrouwenspersoon over een breed scala van onderwerpen kan ondersteunen. Niet alleen vanuit financieel perspectief, maar ook vanuit een breder, bedrijfskundig perspectief. Met een goede kennis van de markt en sector waar de klant in opereert, met een vooruitziende blik en vooral met gevoel bij wat er leeft bij de ondernemer en de ondernemende familie.

Vanuit dit fundament ondersteunt u uw klant om door alle fases, zowel binnen het bedrijf, binnen de familie als voor de klant persoonlijk, heen te groeien. Uw klant ervaart u als een waardevolle sparringpartner, die sterk betrokken is, proactief signaleert en zorgdraagt voor een goede besluitvorming.

De uitdaging voor u en uw medewerkers is om deze vertrouwenspositie bij uw klanten te bereiken en vast te houden. Hieraan zitten verschillende facetten verbonden. Variërend van de competenties van uw medewerkers tot zelfs de inrichting van uw kantoor. Deze uitdaging gaan wij graag met u aan. Onderstaand leest u een aantal onderwerpen waar wij graag met u over in gesprek gaan.

"De Trusted Accountant is geen toverformule, maar een gedegen, gestructureerde aanpak waarin inlevingsvermogen, verbinding en ondernemerschap centraal staan. En voor de rest is het gewoon hard werken".

Onderwerpen

Maak het onderscheid

Familiebedrijven zijn specifieke fenomenen. Hoewel ze wereldwijd de meest voorkomende organisatievorm zijn en bijvoorbeeld in Nederland ruim 50% van het MKB vertegenwoordigen, is er nog veel onbegrip. Terwijl ondernemers en ondernemende families juist advies verwachten dat hen helpt om pijnpunten en sleutelmomenten zichtbaar te maken. Zodat ze vanuit dit inzicht de toekomst verder vorm kunnen geven.

Om aan te sluiten bij de verwachting is het essentieel om de zichtbare en onzichtbare krachten binnen het familiebedrijf naar de oppervlakte te brengen, deze bespreekbaar te maken binnen de ondernemende familie en vandaaruit de begeleiding te bieden naar versterking van de sociale cohesie.

Onze opleidingen, trainingen en adviestools helpen uw kantoor om deze verwachting waar te maken en proactief in te spelen op de (toekomstige) verhoeften van uw klanten.

Hoe maakt u zichtbaar dat het familiebedrijf op uw deskundigheid kan leunen. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook op uw ervaring als procesbegeleider voor de ondernemende familie?

Keuzes op dit vlak gaan verder dan een verhaal op uw website. Het heeft impact op uw gehele organisatie en hoe u zich verhoudt ten opzichte van uw klanten. Wij maken voor u zichtbaar welke consequenties aan deze keuzes verbonden zijn en op welke wijze u de toegevoegde waarde voor familiebedrijven versterkt. Daarmee legt u een stevig fundament onder de verdere groei van uw kantoor.

Vanuit de keuzes die u maakt met betrekking tot uw positionering volgt de wijze waarop u uw keuzes zichtbaar en merkbaar maakt voor zowel uw medewerkers als klanten.

Een marketingplan biedt een gestructureerde aanpak om deze strategische keuzes te vertalen naar initiatieven en prioriteiten. Zowel ten aanzien van medewerkers, organisatie, dienstverlening en communicatie. In gezamenlijkheid maken wij dit marketingplan voor u, waarmee u grip heeft op de ontwikkeling van uw strategie.

Het succes van een marketingplan ligt in de executie ervan. Hoe betrekt en verbindt u uw medewerkers aan de nieuwe strtaegie. Hoe faciliteert u hen om de nieuwe strategie tot uitvoering te brengen.

Vaak genoeg zien wij dat verandertrajecten worden ingezet, maar vervolgens verzanden door gebrek aan tijd en prioriteit. De korte termijn regeert en de klant moet bediend worden. Waarna men na een jaar of langer achterom kijkt en concludeert dat er wezenlijk niets veranderd is.

Het inschakelen van externe begeleiding in het verandertraject voorkomt dat de korte termijn regeert en er geen aandacht is voor het concretiseren van de toekomst. Wij kunnen samen met u medewerkers motiveren, faciliteren en in beweging zetten om stappen te zetten. Onze rol is dan om de strategie zichtbaar en voelbaar te maken. Bijvoorbeeld door nieuwe intiatieven te starten, medewerkers op te leiden en de eerste successen zichtbaar te maken.

Het succes van elk kantoor is verbonden aan de competenties die in het team van medewerkers verzameld zijn en hoe het team deze gezamenlijke competenties weet te benutten.

Door tal van oorzaken kan een team niet haar volledige potentieel bereiken. Bijvoorbeeld doordat men elkaar te weinig van feedback voorziet, onvoldoende oog hebben voor elkaar kwaliteiten en behoeften of zelfs door sluimerende conflicten.

Wij ondersteunen u als teamleider om deze oorzaken te identificeren en te adresseren in nauwe samenwerking met uw team. Onze ervaring is dat inzicht in de teamdynamiek, duidelijkheid over de onderlinge samenwerking én focus op elkaar versterken leidt tot hele snelle positieve resultaten. Er komt weer ruimte voor zuurstof, men neemt meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid en de onderlinges sfeer verbetert zienderogen.

Naast aandacht voor het team, hebben wij aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling. Zowel voor uw rol als adviseur van de vaak complexe, uitdagende klanten in uw praktijk als voor uw rol als boegbeeld en leider van het team. Afhankelijk van uw coachingsvraag kunnen wij verschillende coachtechnieken inzetten om uw lerend vermogen te versterken en het vraagstuk helpen oplossen.

Heeft u Vragen ?

Neem contact met ons op

Contact